Nouveau Countour Sweden

Nouveau Countour Sweden riktar sig till Terapueter som arbetar med Permanent Make-up.
När ni skapar inlägg skriv först vad inlägget handlar om med STORA bokstäver och :
På så sätt blir det enkelt att sålla bland inläggen och man kan lätt hitta de man söker .
Här kan ni lägga up foton och filmer.
Disskutera färger och nålsystem.
Hjälpa varandra och ta del av kommande träffar och kurser.