Μυκητολογικός Σύνδεσμος Κύπρου (Cyprus Mycological Association)

Καλωσορίσατε στη σελίδα του Μυκητολογικού Συνδέσμου Κύπρου. Ο σύνδεσμος ιδρύθηκε το 2008 με σκοπούς:

• τη μελέτη, καταγραφή, προστασία και αειφορική διαχείριση των μανιταριών της Κύπρου

• την ορθή διαφώτιση και πληροφόρηση του κοινού όσον αφορά τη συλλογή, αναγνώριση και κατανάλωση άγριων μανιταριών

• την προώθηση μέτρων προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης νομοθεσίας, σχετικά με την αλόγιστη συλλογή μανιταριών και άλλες επιβλαβείς παρεμβάσεις σε περιοχές μυκητολογικού ή περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος

• την ενίσχυση των προσπαθειών κυβερνητικών και μη κυβερνητικών οργανισμών σχετικά με την ευρύτερη προστασία του περιβάλλοντος

• τη διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, συνεστιάσεων, εκδρομών και άλλων εκδηλώσεων με στόχο τη διαφώτιση των μελών του συνδέσμου και του κοινού, την ανάπτυξη των μεταξύ τους σχέσεων και την προώθηση της μυκητολογίας

• την προώθηση συνεργασιών και τη δημιουργία δεσμών με συνδέσμους ανάλογου ενδιαφέροντος και με μυκητολογικά, περιβαλλοντικά ή εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Κύπρο και στο εξωτερικό, με στόχο τη συνεργασία, τη μελέτη, τη διαφώτιση, την προστασία και τη διαχείριση της κυπριακής μυκητίδας μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης

Η σελίδα είναι ανοικτή στο κοινό για πληροφορίες γύρω από τον σύνδεσμο και τα μανιτάρια. Φωτογραφίες μανιταριών προς αναγνώριση είναι ευπρόσδεκτες, νοούμενου ότι:

- είναι καλής ποιότητας και απεικονίζουν καθαρά την πάνω και κάτω επιφάνεια του μανιταριού στο φυσικό του περιβάλλον

- περιλαμβάνουν ατόφια καρποσώματα σε καλή κατάσταση, αν είναι δυνατό από διαφορετικά στάδια ανάπτυξης

- συνοδεύονται από πληροφορίες σχετικά με τη μυρωδιά και τυχόν μεταχρωματισμό του μανιταριού, ημερομηνία συλλογής, τοποθεσία και παραπλήσια δέντρα και θάμνους

- δεν απεικονίζουν μεγάλες συλλογές οι οποίες δεν συνάδουν με τους οικολογικούς σκοπούς του συνδέσμου και της ομάδας

- η κάθε συλλογή αναρτάται σε ξεχωριστό άλμπουμ

Υπενθυμίζεται ότι, τα μανιτάρια στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι δύσκολο έως αδύνατο να αναγνωριστούν μόνο μέσα από φωτογραφίες και χωρίς ενδελεχή μελέτη των μακροσκοπικών και μικροσκοπικών χαρακτηριστικών τους. Ως εκ τούτου, οι πληροφορίες που ενδέχεται να δοθούν σχετικά με την ταυτότητα ενός μανιταριού είναι υποθετικές και υποβοηθητικές και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως δεσμευτικές, αφού η πιθανότητα λάθους είναι υπαρκτή. Καμιά πληροφορία που παρέχεται στην ομάδα αυτή δεν θα πρέπει να ερμηνευτεί ως προτροπή για βρώση άγριων μανιταριών, η τελική απόφαση και ευθύνη για την οποία, ανήκει αποκλειστικά στον καταναλωτή.

Φωτογραφίες από μεγάλες συλλογές ή αναρτήσεις που δεν διέπονται από περιβαλλοντική ευαισθησία και σεβασμό προς τη φύση θα διαγράφονται. Τα μέλη της ομάδας, παρακαλούνται τέλος όπως συμπεριφέρονται με σεβασμό στα υπόλοιπα μέλη και την ομάδα που τους φιλοξενεί. Απρεπής συμπεριφορά και προσβλητικά ή υβριστικά σχόλια, μπορεί να οδηγήσουν σε διαγραφή του ατόμου που τα υποβάλλει.

Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας και την τήρηση των κανόνων της ομάδας.