GAMEKS NOVI PAZAR

Preduzeće "Gameks" je osnovano 1998. godine. Registrovano je kao preduzeće za prevoz putnika odlukom broj 29-1a Trgovinskog Suda u Kraljevu. Sedište preduzeća nalazi se u Novom Pazaru, na adresi Novopazarska banja br.7. Agencija se nalazi u centru Novog Pazara, u ulici Stevana Nemanje br.16.