"ДА" на шистовия газ, "НЕ" на монопола на Газпром!

Това е група,която подкрепя свободния пазар и енергийната независимост на родината, подкрепя новите технологии за добив на енергийни суровини. Развитието на собствените залежи от нефт и газ в Република България. Групата подкрепя създаването на свободен пазар с множество доставчици на природен газ като пазара определя цените на суровините, а не един чужд монополист в Москва. България следва да даде цялата територия на страната за проучване за шистов природен газ. Групата подкрепя най-строги регулации при добива на суровините и финансови санкции при наличие на доказано замърсяване при този добив.