Single Albania

RREGULLAT:

1: Ndalohen Ofendimet !
2: Ndalohen Reklamat !
3: Ndalohen Fyerjet Fetare !
4: Ndalohen Linket e Faqeve !
5: Ndalohen Linket e Grupeve !
6: Ndalohen Fotot Nudo !
7: Ndalohen Video Nudo !
8: Ndalohen Keq Përdorimet e Grupit.

Mos respektimi i këtyre rregullave ka si pasojë dëbimin (përgjithmonë) nga (Single Albania)

Hapja e këti grupi në Facebook është bër për përhapjen e fjalës së Ftesa të Njoftimeve.
Anëtarsimi është FALAS dhe ju mirëpresim për kontributin tuaj me materiale.