Hội thanh lý đồ mẹ và bé Hải Phòng

Các thành viên lưu ý: chỉ đăng tin liên quan đến việc mua bán. Tất cả các tin khác sẽ bị band để tránh loãng.