ဂ်ယ္ဂ်ဴးျမိဳ႕မွ ေရႊညီကိုမ်ားစုစည္းရာ(South Korea)

ဒီေန ့ ေနာက္ထပ္ ၂ ဒယ္ ေၾကာ္ျပီးပါျပီ~ (ေျမပဲက hunband လက္ရာ/ ၾကက္ခါးက က်မလက္ရာ) မနက္က်ရင္ ငါးနီတူေၾကာ္ လာပါဦးမယ္။ (မ်က္စိေနာက္ရင္ သီးခံပါ) မနက္ျဖန္ ဗုဒဟူးေန ့ ဖုန္းမကိုင္နိုင္ပါ။
ေအာ္ဒါလိုသူမ်ား viber စာေလးခ်န္ထားေပးပါေနာ္။ 010 2721 0156