Natifs de Fisakana Fandriana, MADAGASCAR

Salama aby agnareo.
Natsangana moa izany ity vondrona iraika ity mba hifankahitana sy hifankahalalantsika rehetra avy aty Fisakana, ny misy ny agnaran-dray, sy ny namana rehetra mankafy azy na ahataia izy na ahataia ary na ia izy na ia.
Koa dia mirary fiseraserana hahasoa sy hahafinaritra e!

Traduction:
Salut à tous, ce groupe a été créé pour que tous les natifs de Fisakana, la région de mes racines à Madagascar, ainsi que tous les amis qui aiment cette région, se rencontrent et se connaîssent peu importe leurs origines et où qu'ils se trouvent actuellement.