EFPSA Slovakia

EFPSA - European federation of psychology student´s associations spája študentov a študentské psychologické asociácie v rámci Európy. Slovenská asociácia študentov a absolventov psychológie SAŠAP je jedným zo stálych členov tejto federácie. EFPSA ponúka veľa možností v rámci osobnostného ako aj akademického rastu. Prostredníctvom tejto stránky Vám my MR a vice-MR tieto možnosti a udalosti v mene SAŠAPu chceme priblížiť. SAŠAP ako členská organizácia predstavuje prvý krok za hranice a ponúka možnosti rozvoja slovenským študentom psychológie.