Българи в Чехия Bulgarians in the Czech Republic

Групата е за забава,полезна информация,и съветване при необходимост :) от експертни кадри.Да бъдеме добри и да се уважаваме като останалите наций!