AKKÖY İLÇESİ

AKKÖY İLÇESİNİN TARİHİ

1877 - 1885 yıllarında Osmanlı - Rus Savası zamanında Kafkasya'dan bir grup Dağıstanlı Türk göç ederek ilçenin bati kısmında bulunan bölgeye (Günümüzdeki adıyla Oğuz Mahallesi) yerleşmiştir. Zamanı padişahı Abdülaziz'in adından esinlenerek Aziziye Mahallesi denilmiştir.

Daha sonra Sultan II.Abdülhamit zamanında göç eden bir grup Kafkas göçmeni, ilçenin doğu kısmına (Günümüzdeki adıyla Sami Türel Mahallesi) yerleşmiş ve Sultaniye Mahallesi'ni oluşturmuşlardır. İlce 1930-1935 yıllarına kadar iki mahalle olarak gelişimini sürdürmüştür. Daha sonra iki mahalle birleşerek Akköy adini almıştır. 1971 yılına kadar koy olan Akköy, 1.6.1971 tarihinde kasaba olmuş ve belediye fiilen göreve başlamıştır. Akköy 1991 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla ilce statüsü kazanmıştır.

GÖLEMEZLİ BELDESİ

Kasabanın ilk yerleşim yeri "Yıkık Mevkiisi" imiş. Buraya ilk yerleşenler Anadolu'ya gelen Türk boylarından olan "Kızılışıklı, Sarı Tekeli ve Saçıkaralı" yörükleriymiş. Yıkık mevkiisinden, çok kertenkele olduğu için şu an ki yerleşim birimine taşınmışlar.

Yörükler yemek yaparken oradan geçmekte olan bir yabancı ne pişirdiklerini sormuş. Yörük kadınıda yemeğin adının Gölemez olduğunu; süt, şeker ve yufkada ekmeği gevretilerek karıştırılmasından bu yemeğin yapıldığını söylemiş. O günden bu yana da beldenin adı Gölemezli olarak kalmış. Köy 27.03 1994 Mahalli Yerel Seçimlerinde belediyelik olmuştur. Nüfusu 2026 dır.

AKÇAPINAR KÖYÜ

Rumi takvimle 1300, Miladi takvimle 1884 yıllarında kurulmuştur. Karaveliler lakaplı göçebe yörük ailesi, Konya Akşehir'den buraya gelmiş ve yerleşmiştir. Uşak'tan Memişoğulları denilen göçebe yörük ailesi de daha sonra gelerek yerleşmişlerdir.

Köyün Uzunpınar Kasabası tarafında bulunan çeşmeye Akçapınar adını verdikleri için köyün ismi buradan gelmektedir. Önceleri Belenardıç Köyünün bir mahallesi olmuştur. Daha sonra Güney ilçesine bağlanmıştır. Bir süre Denizli Merkez Köyü olmuştur. Akköy'ün ilçe olmasından sonra buraya bağlanmıştır. Köy 130 hane ve 650 nüfustur.

BELENARDIÇ KÖYÜ

Köyün ilk kuruluş yılları, Köyün yaşlıları tarafından tahmini olarak 200 - 250 yıl öncesine dayandığı söylenmekte. Yaklaşık 200 - 250 yıl öncesinde Toraman adındaki bir yörük, köyün bulunduğu bugünkü yere (çevrenin ormanlık, hayvancılığa uygun olması ve suyununda olması ile) yerleşim yapmış. Daha sonra çevre illerden gelen göçlerle nüfus kalabalıklaşmış. Köy ilk zamanlar ilk göç edip gelen yörüğün adı olan "Toraman" adı ile anılmış, zamanla Torapan olarak değişmiştir.

Torapan köyü, Güney ilçesine bağlı iken, Güney ilçesinin bir diğer köyü olan "Koparan" köyü ile adları karıştırıldığından Köyün adı ardıç ağaçlarının bol olması nedeniyle "Belenardıç" olarak değiştirlmiştir.

Belenardıç köyü Güney ilçesine bağlı iken bu ilçeye olan ulaşımın zor olmasından dolayı 1988 yılında Denizli'ye, Akköy'ün ilçe olmasından sonrada Akköy'e bağlanmıştır. Nüfus 812 dir.

ÇEŞMEBAŞI KÖYÜ

1990 yılında ilçe olan Akköy'e Denizli Merkez ilçeden bağlanmıştır. Eski adı "Kocagözler" dir. Bir kaynaktan da "Karagözler" olarak geçer. Bu adların yöreye ilk yerleşen yörüklerden kaldığı söylenmektedir. "Çeşmebaşı" adının ise köy civarında mevcut su kaynaklarına ve ilk zamanlarda su ihtiyacının karşılandığı çeşmeye istinaden verilmiş olabileceği düşünülebilir.

KAVAKBAŞI KÖYÜ

1990 yılında Merkez ilçeden Akköy'e bağlanmıştır. Bir kaynakta köyün eski adının "Senekçiler" olduğu belirtilmektedir. Bu adının "Senekçi (Sinekçi)" cemaatile bir ilgisi olduğu düşünülebilir. Kavakbaşı adı ise köyün bitki örtüsüne istinaden verilmiş olmalıdır.

YUKARIŞAMLI KÖYÜ

Tarihçesi Osmanlı İmparatorluğunun son devirlerinde Şam'da oturmakta olan iki kardeş aile bugünkü Akköy ilçe merkezinin altındaki döşemelik mekiisine gelirler. Buradaki yerli halka uyum sağlayamadıkları için Çürüksü çayının çevresini yerleşim alanı olarak seçerler. Şam'dan gelenleri yerleştikleri bu yere yerli halk tarafından Şam'lıların oturdukları yer anlamına gelen Şam'lı adı verilir.

Şam'dan göç eden bu ailelerin büyük olanı köyün bulunduğu yere, küçük olanı Aşağışamlı bölgesinde kalır. Büyük ailenin yerleştiği yere Yukarışamlı, diğeride Aşağışamlı adını alır. Nüfusu 600 dür.