FC Arsenal Tại Nam Định

AFC NĐ chào đòn tất cả các thành viên gooner sinh sống và hoạt động trên phạm vi NAM ĐỊNH và những gooner NAM ĐỊNH sinh sống và hoạt động trên mọi miền của tổ quốc. Mọi người cùng xây dựng ngôi nhà chung AFC-NĐ thành 1 khối vững mạnh và đoàn kết nhé
_AFCNĐ_