Abraham-Hicks Sverige

Grupp som syftar till att vi som är intresserade av Abraham Hicks och bor i Sverige - eller har annan anknytning - ska kunna hitta varandra och inspirera varandra.