Fan Chelsea FC tại Việt Nam

Những Điều Cần Nói:
- Yêu bóng đá, yêu Chelsea
- Đoàn kết tốt,
- Giữ gìn an ninh thật tốt
- Khiêm tốn tôn trọng đối phương
Không gây war cãi chửi nhau