Aberdeen University Czech and Slovak Society

Czech and Slovak Society is a student-run organization. It is a place where people and mostly students of the University of Aberdeen interested in either Czech or Slovak culture, language, history, politics, customs, traditions, cuisine and/or any other aspect of the aforementioned nations may gather, share their interest and acquire new knowledge delivered by Czech and Slovak natives.

Participation in Czech and Slovak Society events might be conditioned by an annual membership purchase. Prices to be announced.

All queries should be addressed to cz.sk.soc@abdn.ac.uk .

Pro studenty i nestudenty University of Aberdeen:
Česká a slovenská společnost je studentská organizace, která nabízí prostor k smysluplnému trávení volného času pro všechny, jenž se zajímají o českou či slovenskou kulturu, jazyk, historii, politické dění, zyky, tradice, gastronomii nebo jakoukoliv jinou perspektivu zmíněných národů. Prostřednictvím společných akcí mohou členové klubu sdílet zájem o Česko a Slovensko a získat nové poznatky přímo od rodilých Čechů a Slováků. Společnost je zde i pro ty, kteří se doposud o dění a charakteristiku České a Slovenské republiky nezajímali – aktivity společnosti odhalí mnoho zajímavého o obou zemích a nejednoho člověka nadchnou!

Členství v České a slovenské společnosti může být podmíněno ročním členským poplatkem. Ceny budou oznámeny v blízké době.

Jakékoliv dotazy směřujte na adresu cz.sk.soc@abdn.ac.uk .


*Kindly translated by Petra Hanackova.