Ценностите на Societe Generale Експресбанк

Тази група е създадена в рамките на Студентската практика на Societe Generale Експресбанк през 2014 с идеята да бъде пространство за обмен на идеи и комуникация между участниците в нея.

Надяваме се участието Ви в тази практика да е както интересно, така и полезно за Вашата професионална ориентация. Като участници в Студентска практика 2014, бихме искали да отправим към Вас предизвикателството на тема „Ценностите на Societe Generale Експресбанк”. За нас ще бъде ценно да споделите гледната си точка по темата, като активно се включите в отправеното предизвикателство.