Kiribati Community Basketball Club

Kanakoakin te kotia ao te buroburo rinanon te kakamwakuri n basket ena kona n karekea te marurung nakoim !!!! :P