Arbetsterapeutprogrammet Karolinska Institutet

Gruppen riktar sig till alla arbetsterapeutstudenter på Karolinska Institutet och administreras av styrelsen för FSAstud Stockholm samt ARTEMIS som är arbetsterapeutstudenternas sektion under Medicinska Föreningen.