РД 24.04.2015

РД 24.04.2015 ул. "ген. Цимерман" 40 Варна, България
ет. 5/6, ап. 16/18. (Заради честите смени на домоуправителите сме със по 2 числа. Добре, че общината реши да сме 40 а не 38/40 ^^)