Gurung Community photo Gallery

Gurung community photo gallery ===

हामि नेपाली जनजातिको अफ्नै भाशा,धर्म तथा भेषभुशा छन॥यि बचाईराख्नु हामि जनजातिको पहिलो आबस्यकता हो "

यो गुरुपको रुल के हो त ? र यसमा gurung जाति मात्र हुन्छन?
(hudaina group ma gurung name jodiyni tyo memaged grg ho but sapai jati ko pahichan bekta garne adhar nai yo group ko mukky rule ho):: :