‫ریال مادرید در افغانستان Real Madrid In Afghanistan‬

سلام دوستان ریالی عزیز این گروپ را از خاطری ساختیم که همه ریالی ها با هم باشیم و سوال و جواب کنیم.
گروپ ما چند شرایط دارد
1- باید از تبلیغ کدام پیچ یا کدام گروپ دیگر خودداری نماید در غیر از گروپ اخراج میشوید.
2- از توهین به شخص، تیم و یا چیزی دیگر خود داری کنید.
3- باید چیزی را در گروپ شییر نکنید.
4- بارسایی ها را عضو این گروپ نسازید.
تشکر امید است از گپ های من خفه نشده باشید
زنده باد ریال و ریالی ها ♥
Admin: Mahmood Rahman reali