ชุมทางหนังไทยในอดีต Thai Old Movie Station

“ชุมทางหนังไทยในอดีต” คำๆ นี้ ผมเริ่มใช้มาตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2548 ตอนนั้นผมเขียนเล่าเรื่องอดีตของหนังไทยประกอบภาพนิ่งใน www.thaifilm.com โดยใช้ชื่อว่า “มนัส 138” ด้วยแรงปรารถนาที่จะให้คนรักหนังไทยเก่าๆ ได้มีเวทีสนทนาเพิ่มมากขึ้นโดยยึดหลักที่ว่า “คุณค่าหนังไทย อยู่ใจของคุณ” หนังไทยจะไม่มีวันตายไปจากหัวใจเราทุกคน.. ผมเขียนในเว็บไซด์ไทยฟิล์มมาจนถึงต้นปี 2553 จึงเลิกเขียน.. จากนั้นวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 ผมจึงเริ่มเข้ามาเขียนใน facebook ซึ่งแรกๆ ก็โพสต์ภาพนิ่ง ต่อมาก็โพสต์หนังวีดีโอประกอบการสนทนา ก็เขียนไปได้ 900 กว่าบทแล้ว แต่ facebook ตัวแรกถูกปิด..ก็เลยต้องเปิดใหม่อีกหลายครั้งจนถึงครั้งนี้เป็น faecbook ระบบกลุ่มโดยใช้ว่า “ชุมทางหนังไทยในอดีต Thai Old Movie Station”

เรื่องราวในอดีตของหนังไทย..คือ มรดกทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของชาติ..บรรดาฟิล์มหนัง อุปกรณ์เครื่องฉาย โรงหนัง หนังกลางแปลง หนังเร่ หนังขายยา นักพากย์ ตลอดจนเอกสารต่างๆ ใบปิดโปสเตอร์ หนังสือดาราเก่าๆ ฯลฯ ล้วนมีคุณค่าเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่ง ซึ่งเราไม่ควรปล่อยให้สิ่งเหล่านั้นผ่านไปเป็นอดีตอย่างไร้ค่า..สถานี "ชุมทางหนังไทยในอดีต" แห่งนี้จึงจะเป็นที่ที่สำหรับ "พวกเราทุกคน" จะได้ร่วมกันถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมเหล่านี้ให้คงอยู่สืบไป..