Irane Ko0chak

ای کسانی که در گروه به سر برده ولی هیچ عكس العمل حیاتی از خود اعم از پست، لایک و کامنت بروز نمی دهید!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
هیچی می خواستم بگم:
خدایی نکرده سکته که نکردین پشت سیستم؟؟؟
جاتون راحته؟؟؟
کم و کسری ندارین؟؟؟
نوشابه? دلستر? سالاد؟؟؟
تو رو خدا از خودتون پذیرایی کنید!!!