Rwanda Youth Engagement in Agriculture Network- Ryean

This group aimed at sharing stories about Involvement and Achievements of Youth in Agriculture Activities in Rwanda

Uru rubuga rugenewe gusangira amakuru ku bijyanye nuburyo urubyiruko rukora ubuhinzi ndetse n'ibyo rumaze kugeraho muri uwo mvuga mu Rwanda.