‫חברה ללא פסולת‬

5 מיליון טון אשפה מטמינים מידי שנה בארץ
עשר שנים מנסים להפריד ,ל...מחזר .האם יש בכך לנקות את מצפוננו ? לא
רוב הפסולת בארץ מוטמנת כפצצה מתקתקת לדורות הבאים והפסולת שממוחזרת בספק אם מצדיקה את צריכת האנרגיה הדרושה לטיפול בה