Asahi Sushi

Nhóm này lập ra với mục đích mọi người có thể chia sẻ mọi cảm xúc về công việc và cuộc sống trong phạm vi nhà hàng mà ko được phép đăng công khai! mọi ng cũng lưu ý đừng bjo lưu sao những hình ảnh và video của nhóm ra ngoài là rất ko tốt cho hình ảnh của nhà hàng nhé!