Guild -Cyber-Team ASVN

AE cùng chung tay góp sức để G vững mạnh hơn,những thành phần lừa đảo chủ động out dùm.
End!!!
AE onl vui vẻ :)