Chung cư Kim Văn Kim Lũ CT12B

Rất vui mừng chào đón nồng nhiệt Cư dân Kim Văn Kim Lũ tham gia ...xây dựng, hoạt động sôi nổi để Gr sẽ mang đến nhiều tiện lợi, bổ ích cho tất cả cư dân chúng ta hiện tại cũng như trong tương lai.
Mục tiêu Gr mong muốn tất cả cư dân KVKL thông qua trang mạng này, nắm bát được nhiều thông tin bổ ích. Các hoạt động mua bán, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những bài học quý, những niềm vui, .... Giúp đỡ nhau, cùng nhau tiến bộ, cùng nhau PT.