คนไทยใน โอ๊คแลนด์ นิวซีแลนด์ (New Zealand)

วัตถุประสงค์ ของกลุ่ม จัดตั้งขึ้นเพื่อ เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านข่าวสาร ใน โอ็คแลนด์ หรือ พื้นที่อื่น ๆ ในนิวซีแลนด์ อย่างน้อยให้เป็น ที่ที่นึง ที่เมื่อเกิดปัญหา หรือ ต้องการคำแนะนำ ก็มีเพื่อนในกลุ่มนี้ ในที่นี้ ยื่นมือ เข้ามาช่วย อย่างไรซะคนไทยก็ไม่ทิ้งกันครับ

กฎการลบ POST

-โพส โฆษณา ต่าง ๆ

-โพส ข้อความ เสียง วีดีโอ การใช้กำลัง ความรุนแรง และใช้คำยั่วยุให้ใช้ความรุนแรง

-โพส การโต้ตอบ ในเรื่องความขัดแย้งทางความคิดในเรื่องของการเมือง

-โพส ในเรื่อง ที่มีความล่อแหลม ต่อความเสื่อมศรัทรา ต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

ทางกลุ่มขอสงวนสิทธิ์ และ พื้นที่ ไม่ออกความเห็นในเรื่องดังกล่าว
สมาชิก อยากแสดงความคิดเห็น ขอความกรุณาใช้พื้นที่ สาธารณะในเพจ หรือ กลุ่มอื่น ๆ ในเรื่อง นั้น ๆ ครับ


เมื่อสมาชิกเข้ามาในกลุ่มแล้ว ให้ถือว่าสมาชิก ยอมรับในข้อตกลงดังกล่าว
***** ขอให้สมาชิกทุกท่านใช้วิจารณญาณส่วนตัว ในการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ด้วยตัวเองครับ ****