Armenian Scouts of Kuwait Հ.Մ.Ը.Մ

Հիմնադրութիւն

1983-ին, խումբ մը հաւատաւոր Հ.Մ.Ը.Մ.-ականներ, զգալով Հ.Մ.Ը.Մ.-ի ներկայութեան անհրաժեշտութիւնը Քուէյթի մէջ, նամակով մը կը դիմեն Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Կեդրոնական Վարչութեան՝ խնդրելով միանալ Հ.Մ.Ը.Մ.-ի մեծ ընտանիքին:
Կեդրոնական Վարչութիւնը ընդառաջելով նամակին, կը նշանակէ կազմակերպիչ մարմին մը, որուն պարտականութիւնն էր անդամահաւաքի աշխատանքը եւ հիմնադիր ժողովի կազմակերպումը:
Նոյն թուականի Հոկտեմբերին, Քուէյթի «Ալ Ղազալ» քլապի սրահին մէջ, կը կազմակերպուի Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Հիմնադրութեան անդրանիկ Ընդհանուր Ժողովը: Ընդհանուր ժողովը կը յայտարարէ Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Քուէյթի մասնաճիւղի ծնունդը՝ միացնելով շրջանիս մարզական եւ սկաուտական բոլոր բաժանումունքները Հ.Մ.Ը.Մ.-ի դրօշին տակ, դառնալով 32-րդ մասնաճիւղը:
Նոյն ժողովը կ'ընտրէ Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Քուէյթի մասնաճիւղի անդրանիկ վարչական կազմը:
30 Հոկտեմբեր1983-ին, պաշտօնական նամակով, այս որոշումը կը փոխանցուի Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Կեդրոնական Վարչութեան: Վարչութեան անունով նամակը կը ստորագրեն ատենապետ՝ Մարտիրոս Աւետիսեան եւ քարտուղար՝ Անդրանիկ Գոճապաշեան: Կեդրոնական Վարչութիւնը 24 Նոյեմբեր 1983-ին, իր նիստին, կը վաւերացնէ ընտրութիւնը եւ կը սկսի գործել մարզական եւ սկաուտական խորհուրդներով:

Կազմաւորում

Հ.Մ.Ը.Մ.-ի պատմութեան մէջ, Քուէյթի Մեկուսի Մասնաճիւղի անցնող 25 տարիներու պատմութիւնը ունի իր իւրայատուկ տեղն ու նշանակութիւնը: Այսօր, որոշ դժուարութիւններ յաղթահարելէ ետք, կարելի է ըսել, որ Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Քուէյթի մասնաճիւղը իր կառոյցով, մարզական եւ սկաուտական մասնաճիւղերով կը ներկայացնէ այն հաստատակամ եւ հասուն միութիւնը, որուն շուրջ հաւաքուած է քուէյթահայ երիտասարդութեան մեծամասնութիւնը:
Ակներեւ է Քուէյթի Հ.Մ.Ը.Մ.-ի յառաջդիմութիւնն ու աննահանջ երթը: Ան այսօր, իբրեւ ազգային եւ մարզական միութիւն, աւելի արագ եւ աշխոյժ կշռոյթով կը զարգանայ, քան՝ երբեք: Իր գործելակերպին մէջ նկատելի է անոնց ամբողջական օգտագործումը՝ ի խնդիր աւելի առողջ եւ առոյգ սերունդներ պատրաստելու սուրբ գործին:
Քուէյթի մէջ հասակ նետող հայ սերունդը, Հ.Մ.Ը.Մ.-ի հոգածու եւ գուրգուրոտ հովանիին տակ, կը ծանօթանայ ազգի ծառայութեան եւ նուիրուածութեան անհրաժեշտութեան: Անոնց համար սրբութիւն է հայ ժողովուրդի իւրայատուկ նկարագրի պահպանումը, հայութեան անշեղ ու անխափան յառաջդիմութիւնն ու զարգացումը:

Քուէյթի Հայ Արի-Արենոյշներ

1973-ին, Ազգային Վարժարանի տնօրէն՝ Մանուէլ Չարշաֆեանի ջանքերով, դպրոցի հոգաբարձութիւնը Քուէյթի կրթական նախարարութենէն կը յաջողի ապահովել արտօնագիր՝ դպրոցէն ներս սկաուտական շարժումը ծաւալելու «Քաշաֆաթ Մատրասաթ Ալ Արմանիէ» անուան տակ:
1975-ին, խումբ մը նախկին Հ.Մ.Ը.Մ.-ական աստիճանաւոր սկաուտներ, կը ստանձնեն սկաուտական խումբի կազմութիւնը:
- Հ.Մ.Ը.Մ-ի Քուէյթի Մեկուսի Մասնաճիւղը կը բաղկանայ 200 սկաուտական եղբայր եւ քոյրերէ: Իրենց սովորական գործունէութիւնը կ'ունենան շաբաթը մէկ անգամ: Ունինք 30 անդամէ բաղկացած փողերախումբ մը: Մասնաճիւղը իր մարզական ճիւղերուն մէջ ունի՝ քոյրերու «basketball»-ի եւ եղբայրներու «football»-ի խումբեր եւ նաեւ յարաջացուցած է «Football Academy», Հ.Մ.Ը.Մ-ի անուան տակ: