Kjøp,salg, gje vekk i Gloppen!

INFORMASJON OM GRUPPA KJØP, SALG, GJE VEKK I GLOPPEN.

* Vi till...et IKKJE salg av skytevåpen av noko slag

* Vi tillet IKKJE sal av nye produkt/ link til heimesider som sel produkt(type import, nettbutikkar osv). Slike annonsar vert fjerna.

* Sida er ikkje meint for kommersielt sal, men for folk som f.eks. vil bli kvitt ting dei ikkje treng lenger, og for folk som vil få/kjøpe billig. Sal av heimelaga produkt/husflid er lov.

* Ein bør ikkje legge ting på fleire kjøp/sal-sider samtidig, då det gjer det vanskelegare for bodgjevar å holde oversikta. Om ein likevel gjer det, skal det opplysast om det.

* Bod bør som hovudregel vere opne.

* Folk som ikkje gjev seg til kjenne vert ikkje lagt til i gruppa.

* Ikkje kommenter innlegg om du ikkje er seriøst ute etter vara. Folk som kjem med frekke/useriøse kommentarar risikerer å bli fjerna frå gruppa. Alt som ikkje har noko på sida å gjere, vert fjerna.

VIS RESPEKT!


ADMINISTRATORAR

Ina Olin Gjengedal Lotsberg
Aase Sæther