HỘI SĂN VÉ MÁY BAY GIÁ RẺ...

…GIÁ RẺ…GIÁ RẺ BẤT NGỜ…
HN-SG: 29/4 6H05 GIÁ 1500 K.
HN-SG: 29/4... 10H05 16H35 GIÁ 1.890 K.
HN-SG: 29/4 18H 18H30 19H10 GIÁ 1.600 K.
SG-HN: 27/4 20H GIÁ 1.890 K.
SG-HN: 27/4 22H15 GIÁ 1.570 K.
SG-HN: 28/4 18H55 19H20 GIÁ 1.740 K.
SG-HN: 29/4 20H40 GIÁ 1.320K
SG-HN: 30/4 18H30 GIÁ 1.190 K.
SG-HN: 30/4 10H05 GIÁ 1.900 K.
LH: PV PHÚC NGUYÊN.08.383.11.384-091.676.3639.