HRpro

Group dành cho các bạn làm trong lĩnh vực HR. Mong muốn chia sẻ kinh nghiệm, giao lưu và học hỏi nhằm phát triển nghề nghiệp.

Group cũng sẽ là nơi giao lưu các ý kiến 2 chiều trong lĩnh vực nhân sự

Group là nơi thông tin các Chương trình đào tạo và Tuyển dụng cho các Members