Mua Sắm 1

Liên Hệ admin Lê Thường để bán hàng:
https://www.facebook.com/pr...ofile.php?id=100009158042624
vào nhóm chủ
Mua Sắm 1
https://www.facebook.com/groups/163783967017249/
để xem danh sách nhóm

VIETCOMBANK chi nhánh Quảng Trị
Chủ tk: LE VAN THUONG
STK: 0771000575185
Nội dung chuyển khoản: níck facebook của bạn.

AGRIBANK: 2002 206 180 969
LÊ VĂN THƯỜNG CHI NHÁNH HÒA KHÁNH BẮC, LIÊN CHIỂU, ĐÀ NẴNG
1 https://www.facebook.com/groups/LIBERTAGIAVINA/
2 https://www.facebook.com/groups/socdenvn/?ref=bookmarks
3 https://www.facebook.com/groups/socdencoma/
4 https://www.facebook.com/groups/muabanonline2016/
5 https://www.facebook.com/groups/sdvn2016/
6 https://www.facebook.com/groups/thoitrangsocdenvn/
7 https://www.facebook.com/groups/socden.com1/
8 https://www.facebook.com/groups/socdenvn2/
9 https://www.facebook.com/groups/socden3/
10 https://www.facebook.com/groups/socden4/
11 https://www.facebook.com/groups/socdenmua/
12 https://www.facebook.com/groups/bimaputrap/
13 https://www.facebook.com/groups/socdenvietnam/
14 https://www.facebook.com/groups/socdenthoitrang/
15 https://www.facebook.com/groups/javafrendpati/
16 https://www.facebook.com/groups/soconline/
17 https://www.facebook.com/groups/170879262940704/
18 https://www.facebook.com/groups/soc2016vn/
19 https://www.facebook.com/groups/socdenpro/
20 https://www.facebook.com/groups/hayghecom/
21 https://www.facebook.com/groups/137286163147415/
22 https://www.facebook.com/groups/hayghecom2/
23 https://www.facebook.com/groups/haylamnhahehe/
24 https://www.facebook.com/groups/bantinvietnam2016/
25 https://www.facebook.com/groups/socdencomc/
26 https://www.facebook.com/groups/163783967017249/
27 https://www.facebook.com/groups/162190350530646/
28 https://www.facebook.com/groups/165218103534310/
29 https://www.facebook.com/groups/192470147491949/
30 https://www.facebook.com/groups/169419569736887/
31 https://www.facebook.com/groups/baochivietnam2016/
32 https://www.facebook.com/groups/152409154822985/
33 https://www.facebook.com/groups/muaban2016vn/
34 https://www.facebook.com/groups/muabanvn2016/
35 https://www.facebook.com/groups/218788691505171/