Realizatorzy i Technicy (Dźwięk i Nagłośnienie)

1. Grupa przeznaczona jest dla osób związanych zawodowo lub hobb...ystycznie z realizacją dźwięku (studio, live, broadcast), nagłośnieniem i techniką sceniczną

2. Celem grupy jest wymiana doświadczeń, informacji, wiedzy i opinii na temat rynku, technologii oraz innych aspektów profesjonalnego audio

3. Celem grupy NIE JEST promocja czy reklama produktów i usług. Wszelkie wpisy o charakterze reklamowym i handlowym będą usuwane bez ostrzeżenia.

4. Grupa NIE służy do rozstrzygania konfliktów, czy leczenia kompleksów.

5. Na grupie obowiązują zasady kultury osobistej i wzajemnego szacunku

6. Prośby o dołączenie od osób bliżej nie
znanych, których profil publiczny nie sugeruje związku z profesjonalnym audio będą rozpatrywane indywidualnie.

7. Osoby łamiące powyższy regulamin lub notorycznie wykazujące się w dyskusjach rażacą, elementarną niewiedzą czy ignorancją będą usuwane z grupy.

8. Pytania na które odpowiedzi znaleźć można w ogólnie dostępnych źródłach, będą automatycznie usuwane, a członkowie notorycznie zrzucający swoje lenistwo na innych uczestników grupy - usuwani.

9. Bardzo niemile będzie widziane publikowanie na zewnątrz screenow/zrzutów ekranu z dyskusji na niniejszej grupie.