ป.6/2 ปี 2540-41 ศิษย์เก่ารร.เมืองสมุทรสงคราม

Update !! รายนามบรรดา 6/2 อีกรอบ หลังจากหัวข้ออันนั้น Comment พุ่งกระฉูดอ่านไม่ไหว เอาผู้ชายก่อนละกัน 1.ศิวัช สุนทรารัตน์พงษ์ บิ๊ก (ตูเอง)
2.อรรถวิทย์ ธรรมสวัสดิ์ วิท
3.ณัฐพงศ์ สว่างวงศ์ ต้น(ท้ายหาด)
4.วิวัฒน์ พุกภักดี เอก (ชายรึเปล่า?)
5.อิทธิพล มรรคผล กบ(วิ่งเร็ว)
6.รุ่งโรจน์ โพธิ์เอี่ยม โรจน์ (ทำ fitnessอยู่รึเปล่า ??)
7.รัฏ พุ่มหรดี รัด (เจ้าพ่อน้ำแข็งข้างวัดเพชร)
8.เปสน แซ่จิ๋ว ไนท์(มาดแบ๊ดบอยสุดหล่อ)
9.วิศรุต วิชาญ ไม่รู้
10.กานต์ สุวรรณเสวก กานต์(คนในเครื่องแบบสุดเท่)
11.วาวิศาล มณีโชติ วา (อาร์ม)วิ่งไวพอๆกับไอ้กบ
12.สมภพ บูรณะโอสถ เติ้ง
13.จรัญ จั่นเพชร เปา,โล (เลขที่3)
14.ฐิติพล อยู่ประเสริฐ ป๊อก(ซีอุย)
15.ศุภชัย สระบัว ปิง
16.จตุรงค์ ศรีวงศ์ษา จ่อย
17.สุระเชษฐ์ มาคะผล อ๊บ(ลูกอ.พรศิริ)
18.กิติศักดิ์ จาตุรัตน์ หนู
19.ธีรพงษ์ ใจสุข พง(บ้านอยู่ยี่สารมั้ง)
20.สุรพงศ์ ชื่นนาคะกุล จำไม่ได้
21.ชาตรี รอดประเสริฐ ตี๋ (หิด)
22.ธีรยุทธ สุขประสงค์ เบิร์ด
23.ธนัญชัย อยู่สมบูรณื ป๊อก (อำลา .. อาลัย)
24.อนุรักษ์ มนูญโญ รักษ์ (คุณพ่อลูก2)
25.วรวุฒิ โพธิ์ทอง บอล(วอ)สูงที่สุดในห้อง
26.อนุชิต ???? ???? ???? (เลขที่2ในห้องอะ ใครจำได้มั่ง) ผู้หญิงบ้างละ 26.สุวิมล ใจหวัง สุ (อีสุสุ)
27.สุจิตรา เก็งลิ้ม เก๋ (เมื่อก่อนพ่อขายขนมจีบ)
28.เบญจวรรณ ปัณฑิตโต ก้อย
29.ศิริพร ฟูกลิ่น แอม (สาวแบงค์ TMB แม่กลอง)
30.พัชราภรณ์ ไกรทอง แต๊ง (ได้ข่าวว่าลูก2แล้ว)
31.เบญจพร ส่งศรี เบญ (บ้านอยู่เขายี่สาร)
32.ชนาพร(ณิชชา) ธนาสารพูนผล ลูกปลา(แม่ค้าขนมหวาน)
33.ศิริกานต์ อรุณชัยโรจน์ จำไม่ได้ (เรียนเก่งสุดในห้อง6/2)
34.ญาดา ปิ่นทอง ปัด
35.นฤมล ทรงธรรมวัต ไม่รู้
36.ณิชนันท์ สังข์ทอง จำไม่ได้
37.ชลธิชา ยอดเขียว จำไม่ได้
38.สุภา ใจเดช แนน (บ้านอยุ่แถวป้อมแก้วมั้ง)
39.โสภาวรรณ บุญชะม้อย (เทียมเจริญ) โส (นี่ก็ด้วย ใช่้ ญ เหรอ ???)
40.กชกร ลิ้มนิยมธรรม ตาล (คุณครูสาวสวย)
41.อุทุมพร ฮวดยินดี ทราย
42.สุรีวัลย์ เนตจรจันทร์ อุ๋ย(เงาะป่า)
43.สิริรตัน์ ตุ้มระย้า อ้อม (อำลา..อาลัย) ได้ถึง 43 คนเลยแหะ แต่ป๊อกนี่ซ้ำชั้นตอนป.4รึเปล่าไม่แน่ใจ มี ชัชพงศ์ ผลเจริญ อีกคนที่ซ้ำชั้นตอนป.4เหมือนกันมั้ง
หมายเหตุ : ไม่ได้เรียงตามเลขที่นะเว้ย