K3 SAIGON CLUB

Là nơi những anh em yêu thích dòng xe Kia K3 giao lưu, chia sẻ t...hông tin giúp đỡ nhau trên đường, khoe đồ chơi, khoe xe, show sản phẩm, tổ chức các sự kiện cộng đồng.