F 13 Bråvalla Flygflottilj

Historia:

F 13 Norrköping var en svensk flygflottilj verkade mellan åren 1943 och 1994.

Flottiljen var förlagd till Bråvalla i Norrköping och sattes upp 1943 efter 1942 års försvarsbeslutet som flygvapnets fjärde jaktflottilj. Redan två år tidigare rekognoserades platsen för fältet vid Sörby gård. Arbetet med att bygga flygfältet påbörjades i juni 1942 och var klart i september 1943. Flottiljens gavs namnet Kungliga Bråvalla Flygflottilj för att anknyta till en tusenårig stridstradition då slaget vid Bråvalla stod i trakten år 750.

Flottiljens första egna flygplanstyp var det svenska J 22 men redan 1946 blev flottilljen den första i Sverige med jetflygplan då de första de Havilland Vampire J 28 levererades. Med detta kom F 13 att bli en föregångsflottilj inom jaktflyget, en tradition som behölls genom att även vara första förband med flygplanen J29 Tunnan, J 35 Draken samt JA 37 Viggen.

I samband med F11:as avveckling under senare delen av 70-talet omorganiserades delar av F 13 till spaningsverksamhet.

Genom 1992 års försvarsbeslut kom flottiljens verksamhet att upphöra den 30 juni 1993 och flottiljen avvecklades officiellt ett år senare den 30 juni 1994.Viktigare årtal:

*
1946 tillfördes flottiljen ett detachement på Gotland med benämning
F 13G.

*
1957 tillfördes flottiljen ansvaret för sektor O 1 och G 1.

*
1959 Flottiljens berghangar som blir Flygvapnets femte tas i bruk.

*
1962 tillfördes flottiljen en robotdivision Robotsystem 68 Bloodhound.

*
1965 flottiljens sektor G 1 uppgick i sektor O 1.

*
1974 genom avveckling av F 3 Malmslätt tillfördes flottiljen kvarvarande verksamet där, vilken organiseras som detachement under benämning F 13M

*
1976 överfördes spaningsverksamheten från F 11 Nyköping.

*
1976 omorganiseras en av de tre jaktdivisionerna (Martin Röd) till spaning

*
1978 avvecklades en jaktdivision samt robotdivision.

*
1981 tillfördes flottiljen Flygvapnets underrättelseskola (FV UndS) från F 11.

*
1981 flottiljens sektor O 1 uppgick i O 5 där F 16 Uppsala blev storsektorflottilj.

*
1986 tillfördes flottiljen ansvaret över Stridslednings- och luftbevakningsskolan (StrilS) vid före detta F 18 Tullinge.

*
1992 3 juni fattades 1992-års försvarsbeslut, vilket innebar avveckling av F 13.

*
1993 30 juni upphörde flygverksamheten vid flottiljen varvid spaningsdivisionen överfördes till F 10 Ängelholm och jaktdivisionen till F 17 Kallinge.

*
1994 30 juni avvecklades F 13 som myndighet varvid kvarvarande uppgifter samt traditioner överfördes till F 16 Uppsala.

*
2004 överfördes F 13 traditioner från F 16 till F 17.