ชมรมพระเครื่องนครแม่สอด

1.ห้ามสมาชิกทุกท่านตั้งกฏ กติกาใดๆหรือตั้งเงื่อนไขต่างๆเองภายในกลุ่ม

2.หากสมาชิกท่านใดไม่ปฏิบัติตามกฎ กติกาของกลุ่ม หรือมีพฤติกรรมอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือสร้างความแตกแยก และความเข้าใจผิดให้กับสมาชิกฯและกลุ่ม ทางกลุ่มจะพักการใช้งานสมาชิกเป็นการชั่วคราวเพื่อตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด และการพิจารณาใดๆของเว็บกลุ่มนี้ถือเป็นที่สิ้นสุด

3.ขอให้สมาชิกลงเฉพาะที่เกียวกับพระเครื่อง ห้ามลงโฆษณาใดๆที่ไม่เกี่ยวกับพระเครื่อง ส่วนท่านที่ลงขาย ให้ชี้แจงรายละเอียดให้ดี เข้าใจง่าย การซื้อขายทางกลุ่มจะไม่มีส่วนรับผิดชอบ ให้คุยกันเองให้เข้าใจ ก่อนตัดสินใจซื้อขายใดๆ

4.แอดมินมีสิทธิในการลบกระทู้หรือข้อความที่พิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสม หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวมและผู้อื่น โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของกระทู้ทราบล่วงหน้า

5.ข้อมูลต่างๆ ที่สมาชิกลงไว้ในกลุ่ม หรือข้อมูลต่างๆ สมาชิกยินดีให้กลุ่มนำไปใช้ในการเผยแพร่เพื่อการศึกษาแก่คนรุ่นหลังได้

6.ทางกลุ่มจะถือว่าสมาชิกทุกท่านได้รับทราบกฎ กติกาของกลุ่มนี้แล้ว และสมาชิกยินดีปฎิบัติตามกฎ กติกาข้างต้น หากสมาชิกไม่ปฏิบัติตามกฎ กติกาของกลุ่ม สมาชิกยินดีให้ทางกลุ่มพักการใช้งานสมาชิกได้ทันทีโดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้นและจะไม่เรียกร้องสิทธิ์ใดๆจากทางกลุ่ม

7.สมาชิกต้องลงขายหรือโชว์เฉพาะพระแท้เท่านั้น ถ้าขายต้องประกันพระแท้ด้วย ไม่มีวัดดวง ถ้าพบเจอพระไม่แท้จะขอลบกระทู้โดยไม่ต้องเเจ้งให้ทราบครับ

8.ท่านที่จะลงโชว์ขอให้ลงไม่เกิน 2 กระทู้ต่อวันนะครับ เพื่อให้ท่านที่ลงขายพระจะได้ไม่ตกหน้าไว ขอความร่วมมือด้วยนะครับ

ุ 9. กฏใหม่ ในการปิดประมูลพระ ทุกรายการ ในชมรมแห่งนี้ เพื่อการปิดประมูลของทุกท่านมีมาตรฐานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดย (สมมุติิว่า) ผู้ขายได้ตั้งประมูลว่าปิดที่เวลา22.00น. ถ้าใครเคาะราคามามากที่สุดมาภายในเวลา22.00.59น.(สูงสุดคนสุดท้ายในเวลาที่กำหนด) ท่านผู้นั้นจะชนะการประมูลไป แต่ถ้าใครเคาะมาที่เวลา22.01น.ให้ถือว่าเกินเวลาก็จะไม่ชนะในรายการนั้นๆไป และ จะไม่มีการปิดประมูลที่เวลา22.00.00น.เป๊ะๆอีกต่อไป ต้องตัดสินให้คนที่เคาะราคามามากที่สุดมาภายในเวลา22.00.59น.เท่านั้นเป็นผู้ชนะการประมูลในทุกรายการ
ถ้ามีราคาเคาะไม่เท่ากัน > คนที่เคาะมาในราคา (สูงสุดคนสุดท้ายในเวลาที่กำหนด) ท่านผู้นั้นจะชนะการประมูลไป
แต่ถ้า เคาะมาในราคาเท่ากัน > ให้สิทธิ์คนที่เคาะเสนอราคามาก่อนหมดเวลา ในเวลาที่กำหนด (คนเคาะก่อน จะชนะการประมูลไป)
และผู้ตั้งประมูลทุกท่านควรระบุวันปิดประมูลให้ชัดเจนไปเลยว่า "ปิดวันที่เท่าไร" ไม่ควรใช้คำว่า "ปิดวันนี้" หรือ "ปิดวันพรุ่งนี้"เพื่อป้องกันการสับสนของสมาชิกเมื่อเปิดมาเจอ และเป็นประโยชน์ของสมาชิกผู้ตั้งประมูลเองด้วยครับ...