Liberia vänner

[Friends of Liberia = Liberia vänner]
------------------------------------------
This group is intended for us who have Liberia in our hearts and remember Lamco. The idea is to simplify contacts and the exchange of information between reunions.

Vi som är med i denna grupp har Liberia i hjärtat och minns Lamco. Gruppen avser att underlätta informationsutbyte och kontakter mellan återträffarna.