Αγγελίες online_Cy@facebook

Διαχειριστής ομάδας Andreas Hailis

Πληροφορίες κάντε κλικ στο w...ww.facebook.com/andreas.hailis

Σας ευχαριστώ όλους για την υποστήριξη η αγάπη σας μας ανεβάζει ψηλά.

Ανδρέας Χαϊλής
Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος)
Hailis Invest S.R.L / Easy Living Home Construction Ltd

E - Mail: flats.renew@gmail.com Tel: 70007779 Address: Larnaca - Cyprus