FolkedypetIslam truer Europa, Norge og Israel. Vi ser naive nordmenn app...laudere de fremmede
inn i landet.
Dette er er gruppe som vil motarbeide Islam sin fremmarsj. Vi seier NEI til vår egen undergang.