‫سمساری ایرانیان کایسری (semsari iranian kayseri)‬

آرایشگر ایرانی در خدمت پناهندگان ایرانی
اصلاح وابرو
کوتاهی، رنگ ومش،انواع لایت ها
پاکسازی صورت همراه ماسک
اپلاسیون بدن وصورت با وکس
Tell: 05535244383
Viber:05535148239