Abilitarea Femeilor din Moldova/Women Empowerment Moldova

Scopul initial a acestui grup a fost de a oferi informatie despre proiectul „Încurajarea şi abilitarea femeilor în vederea participării active în viaţa comunităţii” finanţat de către Guvernul Suediei si administrat de catre Programul Egaliate si Participare Civica al Fundatiei Soros-Moldova. Dupa finalizarea proiectului, grupul continua sa serveasca drept o platforma de surse utile in domeniul abilitarii femeilor.

-------------------------------
Informatie despre proiect:
Proiectul „Încurajarea şi abilitarea femeilor în vederea participării active în viaţa comunităţii”
a fost implementat în perioada ianuarie 2011 - ianuarie 2012 si a avut drept scop de a contribui la consolidarea bunei guvernări la nivel local, prin încurajarea şi dezvoltarea abilităţilor femeilor din localităţile rurale de a se implica în iniţiativele comunitare şi de a participa în procesul decizional. Obiectivele acestui proiect au fost realizate în parteneriat cu 13 organizaţii neguvernamentale a căror agendă include promovarea egalităţii de gen, precum şi a unui grup de femei din diferite localităţi ale ţării. Proiectul a oferit 13 granturi (valoarea maximă de $12.400 fiecare) organizaţiilor neguvernamentale pentru a încuraja femeile din regiunile rurale să se implice în procesul decizional şi în viaţa comunitară şi a desfăşurat trei programe de dezvoltare în liderism pentru 65 de femei. Programul de liderism a inclus şi o componenta de granturi mici, astfel fiind finanţate 50 de iniţiative mici, cu valoarea maximă de 1.000 dolari S.U.A. fiecare. Prin intermediul celor 63 de proiecte finanţate, la nivel local s-au format grupuri de iniţiativă care au experimentat procesul de bună guvernare şi participare civică implicându-se direct în activităţi la nivel local. Câteva grupuri de iniţiativă s-au înregistrat în calitate de organizaţii neguvernamentale stabilindu-şi drept misiune promovarea egalităţii de gen şi incluziunea grupurilor vulnerabile. În cadrul alegerilor locale din 2011, 335 de femei, beneficiare ale proiectului s-au înregistrat în cursa electorală pentru poziţiile de primar sau consilier local şi, drept urmare, 114 femei deţin la moment funcţia de consilier local, iar 12 au câştigat mandatul de primar.
Mai multe detalii despre programele Fundatie Soros-Moldova pot fi gasite la adresa http://soros.md/