Geek Women Unite! (Sweden)

Är du brud och besatt av Jane Austen eller webstandards? Bordsrollspel eller stickning? Politik eller TV-serier? Då är detta gruppen för dig.

Vi är kvinnor, vi är nördar och det är inget konstigt med det. All geekdoms welcome!

Känner du att du inte passar in i beskrivningen kvinna, cis eller trans? Är du intergender eller odefinierad? Självklart är du välkommen du med!

Dock kräver vi att du är medveten om att det finns maktstrukturer mellan kön och sexualiteter, att det finns normstrukturer som gör skillnad på folk och folk, och vi kräver att du tycker att det suger. Det är den enda geekdom vi inte kan kompromissa bort. Respekterar du inte det förbehåller vi oss rätten att blockera dig, och peka och skratta.GEEK WOMEN UNITE! MANIFESTO
Are you a chick who's obsessed with Jane Austen or web standards? RPGs or knitting? Politics or TV shows? Then this is the group for you.

We are women, we are geeks, and we don't think that should be a big deal. All geekdoms welcome!

However, we do ask that you be aware of the power structures between genders and sexualities, and that there are norm structures that separate people. Also, you need to agree that this sucks. This is the one mandatory geekdom of this group. If you don't respect it, we reserve the right to block you, point and laugh.

Don't read Swedish? Check out the english language group Geek Women Unite! (International).