มหาวิทยาลัยการเมือง

ห้องกิจกรรมนี้ มีไว้สำหรับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทุกฝ่ายทั้งมีสีแล...ะไม่มีสี ซึ่งขอให้ทุกๆฝ่ายใช้ตรรกะเหตุผล รับฟังความจริงหลายด้าน ไม่อคติหรือดูถูกใครโดยไม่มีเหตุผล สมาชิกควรมีความอดทนต่อ ความเห็นที่แตกต่าง และทัศนคติที่แตกต่าง มีความอดทนต่อการอธิบาย ไม่กล่าวหาผู้อื่นโดยไม่มีหลักฐาน และใช้คำพูดที่สุภาพในการสนทนากัน

ระเบียบข้อห้ามของห้องมีดังนี้

1 ห้ามโพส/หมิ่น/พาดพิง/กระทบต่อสถาบันเบื้องสูง ที่ส่อไปในทางเสียหาย ผิดกฏหมายทั้งทางแพ่งและอาญา และรวมไปถึงการกระทำใดๆที่ส่อไปในการใส่ร้ายผู้อื่นอันเป็นเท็จ เกี่ยวกับสถาบันเบื้องสูง ซึ่งหากมีการกระทำดังกล่าว บุคคลที่กระทำจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำและคำพูดของตัวเอง ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
2. ห้ามตั้งกระทู้ไร้สาระ หรือหาสาระใดๆไม่ได้ ห้ามโพสหรือใช้ คำด่าหยาบคาย ภาษาไม่ที่สุภาพ ดูถูกเหยียดหยาม ต่อเพื่อนสมาชิกในห้องนี้ ไม่ฟลัด ไม่รันข้อความรบกวนสมาชิกท่านอื่นห้ามเอาคนที่เสียชีวิตมาด่าเล่นแบบคะนองปาก หรือนำมาโพสท์ทำให้ผู้ตายนั้นไม่ได้รับเกียรติในความเป็นมนุษย์
2.1 ในกรณีใดที่มีการตั้งกระทู้กล่าวหาฝ่ายตรงข้ามไม่ว่าจะเป็นฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ขอให้ผู้ตั้งกระทู้ กรุณาอ้างอิงแหล่งที่มาของเนื้อหาข่าว ว่ามาจากที่ใดเพื่อประกอบเนื้อหาของโพส เพื่อป้องกันการใส่ร้ายโดยที่ไม่มีมูลความจริง
2.1.1 หากสมาชิกท่านใดที่เอามาโพสโดยปราศจากข้อเท็จจริงและอาจจะทำให้ผู้ถูกกล่าวหาได้รับความเสียหายและก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนจากเนื้อหาอันเป็นความจริง แอดมินจะทำการลบข้อความดังกล่าวออกโดยไม่จำเป็นต้องชี้แจงหรือบอกกล่าวล่วงหน้า
3. ห้ามโพสภาพ การใช้ภาษาลามก อนาจารหรือไปในทางการละเมิดทางเพศ
4. ห้ามโพสเรื่องส่วนตัวของสมาชิกท่านอื่นๆ ยุยง ส่งเสริม ชวนให้สมาชิก ทะเลาะกัน ขัดแย้งกัน
5. ห้ามโพสภาพตัดต่อ ที่ไม่เป็นความจริง ใส่ร้ายให้เจ้าของภาพซึ่งไม่ใช่บุคคลสาธารณะเกิดความเสียหาย ซึ่งหากมีข้อความหรือสิ่งใด ที่ส่อไปในทางเสียหาย ผิดกฏหมายทั้งทางแพ่งและอาญา ซึ่งหากมีการกระทำดังกล่าว บุคคลที่กระทำผิดจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำและคำพูดของตัวเอง ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
6.สมาชิกแต่ละท่านสามารถตั้งกระทู้หรือแชร์ข้อมูลในแต่ละวันได้ท่านละไม่เกิน 5 กระทู้เท่านั้น
7. ห้ามตั้งกระทู้ถาม เกี่ยวกับสมาชิกโดนแบน หากสงสัยข้อความถาม แอดมินโดยตรง
หมายเหตุ :
ก.หาก ท่าน ผู้ใด ถูกอุ้มมา ไม่สมัครใจ ทีจะอยู่กลุ่มนี้ ต้องขอโทษด้วยครับ กดออกจากการเป็นสมาชิกได้ครับ
ข.เนื้อหาและความคิดเห็นต่างๆในห้องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับทางแอดมิน โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของ ผู้โพสเอง
ดังนั้นผู้โพสจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำและคำพูดของตัวเอง ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
ค.หากผู้ดูแลทราบว่าใครสมาชิกท่านใดมีพฤติกรรมที่ผิดไปจากระเบียบที่กล่าวมา หากเป็นความผิดไม่ร้ายแรงมาก จะทำการตักเตือนก่อน 1 ครั้ง หากไม่ฟังก็ต้องขอให้ออกจากกลุ่ม เพื่อรักษาสมาชิกส่วนใหญ่ให้อยู่อย่างสงบสุขที่สุด
ง.การแบนและลบโพส ขอให้เคารพสิทธิ์ และการตัดสินใจของแอดมิน ว่าได้มีการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้ว

ระเบียบห้องมหาวิทยาลัยการเมือง ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556
-แก้ไขเพิ่มเติม เรื่องขอให้แนบที่มาของข้อมูลข่าวต่างๆที่เอามาโพสเพื่อป้องกันการใส่ร้ายโดยไม่มีหลักฐาน 21/10/56
-เพิ่มเติมข้อ 6 เรื่องให้สมาชิกห้ามตั้งกระทู้เกิน 5 กระทู้ต่อวัน 1/8/59