Oganize Nou Pou Haiti (ONPH)

Oganize nou pou Ayiti, se aksepte opinion youn lot, se ede chak grenn ayisyen parey nou, se aprann renmen tet nou kom pep,se lonje men bay sila ki pako gen mwayen yo.