Taman Lestari Putra

Group ini merupakan group terbuka kepada mereka yang tinggal di dalam kaw Taman Lestari Putra. Ini adalah untuk memudahkan kita semua memberi dan menerima serta berkongsi maklumat berkaitan dengan kawasan kejiranan kita ini. Tujuannya adalah supaya kita semua dapat saling kenal mengenali antara satu sama lain di samping dapat juga mengeratkan silaturahim sesama kita.