Adeccoligaen 2013

Gruppa der man kan diskutere adecoligaen 2014! NB: det skal diskuteres saklig og personangrep betyr utestengelse fra gruppa! Ellers er alle velkommen! :)