Hội Thanh Lý Đồ Mẹ Và Bé Đà Nẵng

Nơi mua bán trao đổi hàng hóa, thanh lý đồ cũ, đồ đã qua sử dụng... nhưng ko có nhu cầu dùng đến cho các mẹ và bé
" Mới người cũ ta"